Voorwaarden Demo API

Voor het gebruik van de Berichtenbox Demo API zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Bij aanmelding voor het testen en/of door gebruik te maken van de Berichtenbox Demo API gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 1 Definities

 • Arpha: Arpha B.V. gevestigd te Rotterdam, KvK 86987437, IT-dienstverlener en ontwikkelaar van de Berichtenbox Demo API (BBDAPI).
 • Gebruiker: de organisatie die gebruik maakt van de BBDAPI en daartoe autorisatie heeft verkregen van Arpha.
 • Bericht: een door Gebruiker aangeboden Berichtenbox-bericht aan de BBDAPI met als doel plaatsing in de Berichtenbox.

 

Artikel 2 Dienstverlening en gebruik

 • Arpha biedt de BBDAPI aan om Gebruikers in staat te stellen kosteloos kennis te maken met het Arpha API Platform en de Berichtenbox API.
 • De BBDAPI wordt afzonderlijk geleverd van andere Arpha diensten. Gebruiker kan ook van de BBDAPI gebruik maken als deze geen klant is van Arpha.
 • Voor het gebruik van de BBDAPI zijn de voorwaarden beschreven in dit document van toepassing. Bij aanmelding voor het testen en/of door gebruik te maken van de BBDAPI gaat Gebruiker akkoord met deze voorwaarden. Arpha kan deze voorwaarden wijzigen.
 • Na aanmelding en goedkeuring, verleent Arpha Gebruiker toegang tot de BBDAPI voor een periode van 30 dagen. Arpha mag te allen tijde de autorisatie eerder intrekken. Indien Gebruiker meer tijd nodig heeft voor het testen kan een verlenging van de autorisatie aangevraagd worden.
 • Gebruiker mag maximaal 30 berichten per 24 uur aanbieden. De BBDAPI is niet bedoeld voor het testen van grote hoeveelheden berichten of performance testen. Indien Gebruiker zich niet houdt aan deze limieten zal de autorisatie ingetrokken worden.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan de autorisatie te delen met derden of op andere wijze toegang tot de BBDAPI te verlenen aan derden.
 • Gebruiker dient de eigen systemen en programmatuur adequaat te beveiligen om ongeautoriseerd gebruik van de BBDAPI te voorkomen.
 • Gebruiker dient zich te onthouden van (technische) handelingen die de kwaliteit van de BBDAPI negatief zou kunnen beïnvloeden.
 • Berichten mogen alleen testdata bevatten, er mogen geen persoonsgegevens opgenomen worden in de Berichten. Het is niet toegestaan ongepaste content (naar oordeel Arpha) in Berichten op te nemen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Berichten.
 • Gebruiker ontvangt van Arpha een test BSN en een test DigiD-account. Het test BSN en test DigiD-account mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan het testen van de BBDAPI en mogen niet gedeeld worden met derden. Er mag alleen ingelogd worden op https://preprod.mijn.overheid.nl om Berichten te bekijken en het is niet toegestaan het e-mailadres te wijzigen. De Berichten die Gebruiker zelf heeft ingeschoten in de Berichtenbox mogen wel verplaatst of verwijderd worden. Na de testperiode/het verlopen van de autorisatie op de BBDAPI dient het test BSN en de test DigiD-inloggegevens door Gebruiker permanent gewist te worden.
 • Recht tot gebruik van de BBDAPI is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 • Arpha brengt voor het gebruik van de BBDAPI geen kosten in rekening.
 • Voor vragen, opmerkingen en klachten over de BBDAPI kunt u Arpha bereiken via servicedesk [at] arpha.nl.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 • Arpha zal zich inspannen om de BBDAPI ter beschikking te stellen. Arpha kan niet garanderen dat de BBDAPI i) altijd beschikbaar zal zijn of ii) vrij is van fouten of gebreken e.d.
 • Arpha is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Gebruiker of anderen/derden als gevolg van het gebruik, misbruik of onmogelijkheid van gebruik van de BBDAPI.
 • Arpha is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van de BBDAPI door een derde die toegang heeft tot het systeem van Gebruiker.

 

Artikel 4 Privacy en gegevensverwerking

 • Gebruiker gaat ermee akkoord dat de met Arpha gedeelde gegevens van Gebruiker door Arpha gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden. Gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor maillijsten e.d.
 • Gegevens die Gebruiker met Arpha deelt ten behoeve van het gebruik van de BBDAPI worden verwerkt conform de privacyverklaring van Arpha, zie bijlage.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom

 • Arpha heeft de intellectuele eigendomsrechten van de BBDAPI.
 • Arpha verleent Gebruiker het recht om de BBDAPI te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.
 • Arpha garandeert dat het verlenen van gebruiksrechten aan Gebruiker als bedoeld in deze voorwaarden niet in strijd is met (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden

 • Onderdeel van deze voorwaarden zijn de NL Digital voorwaarden (zie bijlage).
 • Gebruiker verklaart dat hij een exemplaar van de NL Digital voorwaarden heeft ontvangen en dat hij van deze voorwaarden kennis heeft kunnen nemen. De algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van Gebruiker of enige derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Arpha gevestigd is, worden voorgelegd.

 

Bijlagen: 

 1. NL Digital voorwaarden: https://www.berichtenbox.dev/voorwaarden/
 2. Privacyverklaring Arpha: https://www.berichtenbox.dev/privacy/

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, tips en promoties over het API Platform van Arpha.
U kunt zich op elk moment uitschrijven.